[ Speljournaal ]
 Home * Reviews * Verslagen * Collectie * Links * Zoeken * Colofon

Index spelbeschrijvingen

Samenvattend
Positief: prettige mix van tactiek en strategie, met een toefje geluk, en vanaf het begin zit er al flinke vaart in het spel
Negatief: geen aanrader voor 2 spelers, al is het bedoeld voor 2-4 spelers

Beoordeling

 

Löwenherz / Leeuwenhart

[ Löwenherz / Leeuwenhart ]

Naam: Löwenherz / Leeuwenhart
Uitgever: Kosmos / 999 Games
Aantal spelers: 2-4
Leeftijd: vanaf 12 jaar
Ontwerper: Klaus Teuber
Tijdsduur: ongeveer 60 minuten
Prijs: ongeveer 34 €

Koning Leeuwenhart is het land uit, en de edelen strijden om de landgoeden. Grenzen worden opnieuw getrokken en het land wordt herverdeeld. Wie heeft de machtigste gebieden wanneer de koning teruggekeert?

Beginopstelling
Het spelbord is variabel. Binnen een groot raam kunnen er 9 gebiedsstukken (met elk 16 veldjes) gelegd worden. Enige voorwaarde is dat het gebiedsstuk met de koningsstad in het midden wordt gelegd. De velden bestaan uit grasvelden (hier mogen burchten en ridders geplaats worden), wouden (hier mogen ridders geplaatst worden, plus dat ze 1 overwinningspunt opleveren als ze in het gebied van een speler liggen), mijnen (waarmee goudstukken en/of overwinningspunten behaald kunnen worden, wanneer die in de (het) gebied(en) van de speler liggen) en dorpen (elke dorp levert 3 overwinningspunten op als die in het gebied van de speler liggen). De actiekaartjes worden op letter gesorteerd en per letter geschud. De kaartjes met de letter 'D' komen onderop, en achtereenvolgens de kaartjes met de letter 'C', dan 'B' en dan 'A' er bovenop. Iedere speler kiest een kleur en ontvangt 4 burchten en 15 ridders in die kleur. Bovendien krijgt elke speler 7 goudstukken en 3 actiekaarten. De zwarte grensstukjes worden langs het bord gelegd.

Beurt
Een beurt ziet er als volgt uit:
1. een speler speelt een van z'n kaarten of verkoopt een van z'n kaarten op de markt. In het eerste geval betaalt de speler het aantal goudstukken wat op de actiekaart staat aangegeven (cijfer in rood) en voert vervolgens de actie uit. Wanneer een speler ervoor kiest om een kaart te verkopen (te weinig of geen geld om een bepaalde actie uit te voeren), dan wordt de actiekaart op de markt gelegd en krijgt de speler het aantal op de kaart aangegeven goudstukken (cijfer in blauw, tussen haakjes).
2. een speler pakt de bovenste kaart van de trekstapel of pakt een kaart van de markt. Bij dat laatste geldt, dat nooit een kaart genomen mag worden die zojuist door die speler op de markt verkocht is.

De actiekaartjes
Op de actiekaarten staan op het wapenschild symbolen. Er zijn 5 verschillende acties (met elk hun eigen symbool) mogelijk:
a. grens(zen) neerzetten
De speler speelt een grenskaart en mag zoveel grenzen neerzetten als er op de actiekaart staan aangegeven (1, 2 of 3). Met die grenzen kan een gebied gebouwd en afgebakend worden. Pas als een speler een gebied heeft, met daarin een burcht en een ridder, dan worden de punten geteld: 1 punt voor elk woud, 3 punten voor elke stad en 5 punten voor de hoofdstad. Bovendien ontvangt de speler voor elke verschillende mijn 1 goudstuk aan het begin van de beurt. De mijnen en verschillende gebieden tellen daarbij allemaal mee. De volgende restricties gelden: er mogen geen grenzen tussen een burcht en ridder gezet worden en er mogen geen grenzen in vijandelijk gebied geplaatst worden.
b. ridder(s) bijplaatsen
Een speler mag, op grasland of in het bos, een ridder bijplaatsen. Wanneer een ridder in het bos wordt geplaatst moet er per ridder 1 goudstuk extra betaald worden. Ook moeten de ridders horizontaal of verticaal aangrenzend aan een vlak van een eigen burcht of ridder gezet worden. Het voordeel van de ridders is, dat je, als je een grotere riddermacht hebt dan je buurland, je een vijandige overname mag doen van twee van z'n velden.
c. gebied vergroten
Met deze actie mag je je gebied met 1 of 2 velden vergroten. Je gebied uitbreiden door middel van het innemen van 2 velden in een vijandelijk buurland mag alleen, als jouw riddermacht groter is als die van de tegenstander.
d. overloper
Met deze kaart kun je een ridder van een naburig vijandig gebied laten overlopen naar je eigen gebied. De ridder van de tegenpartij wordt weggenomen en je zet zelf een ridder in jouw gebied erbij.
e. bondgenootschap
Met deze actie kun je een (gedwongen!) bondgenootschap opstellen met een vijandig buurland. Beide landen mogen elkaar gedurende de rest van het spel niet meer aanvallen.

De kaarten 'overloper' en 'bondgenootschap' zijn het schaarst. Op sommige actiekaarten staan twee symbolen. In dat geval mag je kiezen welke van deze twee acties je wilt uitvoeren.

Wanneer je een veld met waardepunten hebt veroverd, en het ligt in een gebied, dan worden deze punten meteen op het telspoor vooruit gezet. Verlies je gebieden die waarde hebben, dan wordt dat weer ervan af getrokken.

Einde
Het spel is ten einde wanneer alle kaarten van de trekstapel gespeeld zijn of wanneer een van de spelers het maximum aantal punten heeft bereikt (bij 2 spelers is dat 50, bij 3 spelers 40 en bij 4 spelers 30 punten). In het eerste geval worden nog alle handkaarten uitgespeeld, maar mag er geen kaart meer van de markt genomen worden.
Winnaar is diegene die het maximum aantal punten heeft bereikt, of diegene met de meest punten. Punten kijg je aan het eind ook nog voor de hoeveelheid goudstukken die je hebt. De speler met de meeste goudstukken krijgt 5 extra punten, en die met de daaropvolgend meeste goudstukken 3 punten.

Mening

Moelijkheidsgraad
Eenvoudige tot matig complexe spelregels. Snel uitgelegd, regeltjes doen niet al te kunstmatig aan, en het is snel speelbaar.

Speelplezier
Het spel valt in de categorie 'pittig spel', met een prettige mix van tactiek, strategie en een klein beetje geluk. Maar vooral: je tegenspelers het vuur aan de schenen leggen. Met 2 personen vind ik het spel beduidend minder, en werkt het spelmechanisme lang niet optimaal. Alhoewel er 'voor 2-4 personen' op de doos staat, zou ik het niet aanraden als 2-persoonsspel. Als 3- of 4-persoonsspel des te meer! Vanaf het begin zit er al flinke vaart in. Dit wordt veroorzaakt doordat alle spelers dicht op een kluitje zitten met hun speelstukken; binnen een beurt of 3, 4 ben je als speler al gedwongen je te bemoeien met wat je tegenspelers op het bord uitvoeren. Ook al spelen alle spelers erg behoudend, dan nog ontkom je niet aan heftige en soms bijna gemene confrontaties. Je wordt hoe dan ook al snel in het spel meegesleurd.

Design en functionaliteit
Degelijk materiaal, dat maar net in de uitsparingen past. De ridders en burchten zijn van plastic.

EINDBEOORDELING: