[ Speljournaal ]
 Home * Reviews * Verslagen * Collectie * Links * Zoeken * Colofon

Index spelbeschrijvingen

Samenvattend
Positief: originele manier van onderhandelen, speelt vlot weg
Negatief: puntentelling wat omslachtig, onderhandelen onder tijdsdruk is niet voor iedereen weggelegd

Beoordeling

Drachengold / Dragon's Gold

[ Drachengold / Dragon's Gold ]

Naam: Drachengold / Dragon's Gold
Uitgever: Descartes
Aantal spelers: 3-6
Leeftijd: vanaf 12 jaar
Ontwerper: Bruno Faidutti
Tijdsduur: ongeveer 30 minuten
Prijs: ongeveer 15 €

In Dragon's Gold kruip je in de huid van drakenjagers. Het doel: zoveel mogelijk schatten bemachtigen. De jacht op de draken en de schatten die ze bewaken is geopend!

Iedere speler bestuurt een team van drakenjagers. Elk team bestaat uit een mannelijke en een vrouwelijke krijger (aanvalswaarde van 4; zie linkerbovenhoek van de karakterkaarten), een dief (aanvalswaarde 2) en een magiër (aanvalswaarde 1). De karakters hebben bovendien nog speciale eigenschappen.
Hun doel is zoveel mogelijk schatten te vergaren. Elke speler kiest een kleur, en krijgt de leden van dat team in die kleur. Deze legt de speler open voor zich neer. Elke speler krijgt ook nog een zichtscherm (waarachter straks de schatten worden bewaard).

[ Drachengold / Dragon's Gold ] De Magiër, team rood

Alle kaarten met daarop een afbeelding van een draak worden geschud. Dit vormt de gedekte trekstapel. De bovenste vier kaarten worden open in het midden van de tafel gelegd. De Kermiskaart wordt vervolgens in de gedekte stapel gestoken, en wel precies in het midden (tel 7 kaarten af, en leg daar de Kermiskaart onder). De open drakenkaarten worden voorzien van schatten. Die worden blind getrokken uit de buidel en op de drakenkaart neergelegd.

[ Drachengold / Dragon's Gold ] Een draak, met sterkte 5, die 4 open en 1 verborgen schat bewaakt.

Het getal links onderaan de kaart geeft het aantal edelstenen weer dat de draak bewaart. In bovenstaand voorbeeld zijn er dat dus 4. Het getal onderin rechts geeft het aantal edelstenen weer dat de draak in het geheim nog bewaakt. Die schat wordt pas uit de buidel gehaald wanneer de draak verslagen is. De waarde bovenaan de kaart geeft de sterkte van de draak weer.

Spelverloop
In het kort verloopt het spel in 2 fasen:
- draak aanvallen (verplicht)
- schat verdelen (wanneer een draak verslagen is)

De eerste speler valt een van de vier openliggende draken aan. Een draak val je aan door een van de karakters onder de aan te vallen draak te leggen. Een draak is verslagen wanneer de gezamelijke aanvalswaarde gelijk of groter is dan de sterkte van de draak. De draak met sterkte 5 kan dus verslagen worden met een krijger en een magiër bijvoorbeeld. Wanneer een speler geen draak verslaat, gebeurt er verder niks en is de volgende speler aan de beurt. Die kiest ook een draak om aan te vallen, en legt er een van z'n drakenjagers bij. Hij mag een drakenjager ook neerleggen bij een draak die al door een andere speler aangevallen wordt.

Op het moment dat een draak verslagen wordt, moet de schat verdeeld worden. Het 'geheime' stuk van de schat wordt blind getrokken uit de buidel en bij de open schat neergelegd. Wanneer een speler in z'n eentje de draak heeft verslagen, mag hij alle edelstenen van de schat pakken. Vaak is dat echter niet zo, en hebben 2 of meerdere spelers samen de draak verslagen. De buit moet dus verdeeld worden tussen die spelers.

Schat verdelen
De edelstenen worden verdeeld door te onderhandelen. Die onderhandelingen mogen echter, en dat is nu juist het grappige van Dragon's Gold, niet langer duren dan 1 minuut. Om de tijd bij te houden, zit er een zandloper bij het spel. Dan zijn de onderhandelingen nog onderhevig aan voorwaarden: 1) je moet over alle edelstenen overeenstemming bereiken, en je mag niet overeenstemmen dat je op basis van kans een gedeelte van de schat krijgt (dat bijvoorbeeld een speler 2 gedeelten van de schat in de hand houdt, en dat de andere speler er blind 1 mag kiezen) en 2) je mag geen dealtjes sluiten voor bijvoorbeeld een volgende schat. Kunnen de drakendoders binnen 1 minuut geen overeenstemming bereiken, dan verdwijnt de schat (de edelstenen worden opzij gelegd) en krijgt niemand iets.

Dan zijn er nog een aantal bijzonderheden: de magiër heeft een voorkeur voor rode stenen, en krijgt direct alle rode stenen van de schat, voordat er onderhandeld wordt. Wanneer er twee magiërs zijn, dan worden de rode stenen wel via onderhandelen verdeeld. Als er een dief in het gezelschap zat, dan mag de dief na de verdeling van de schat blind een schat trekken achter het zichtscherm van een andere speler. Waren er meerdere dieven aanwezig, dan mag elke dief dit doen.
Wanneer er zowel een dief als ook een magiër in het gezelschap zat (en deze hoeven niet tot dezelfde speler te behoren!), dan mag de dief een kijkje nemen achter het zichtscherm van een van de spelers en een schat uitzoeken.

Verdergaan
Wanneer een schat verdeeld is, nemen alle spelers hun drakenjagers terug, en leggen die gedekt voor zich neer. Deze drakenjagers mogen niet meer ingezet worden. Heeft een speler aan het begin van de beurt alleen nog gedekte drakenjagers, dan mag hij alle kaarten weer omdraaien en gebruiken.
De verslagen draak gaat naar de aflegstapel, en een nieuwe draak wordt getrokken en in het midden neergelegd.

Kermiskaart
Wanneer er 7 draken verslagen zijn, wordt de Kermiskaart getrokken. Alle spelers mogen dan gaan onderhandelen over het ruilen van edelstenen. Ook hier mag maar maximaal 1 minuut aan besteed worden.

Eindtelling
Wanneer er geen schatten meer in de buidel zitten, wordt gewoon verder gespeeld, maar wordt er geen nieuwe draak neergelegd wanneer er eentje verslagen is. Als alle draken zijn verslagen, worden de punten geteld.
Zilverstukken (zilverkleurige steentjes) en magische voorwerpen (rode steentjes) zijn elk 1 punt waard. Goudstukken (goudkleurige steentjes) zijn elk 3 punten waard. Safieren (blauw), smaragden (groen), amethysten (roze) en barnstenen (geel) zijn elke 15 punten waard wanneer er met 3 spelers wordt gespeeld, of elk 12 punten met 4 of 5 spelers, of 10 punten met 6 spelers. De diamant (wit) is 6 punten waard. De zwarte diamant is 7 punten waard. De speler met de meeste punten heeft gewonnen.

Gevorderden
Dan zijn er nog een aantal regels voor gevorderden. De belangrijkste verschillen met de basisregels zijn dat je speciale magische kaarten kunt krijgen en inzetten, en dat de puntenverdeling anders is. Zo is de zwarte diamant maar liefst 15 punten waard, maar tellen al je andere edelstenen niet, als je hem in je bezit hebt.


Mening

Moelijkheidsgraad
Redelijk simpele spelregels; het spel voor gevorderden is net wat lastiger, maar nog steeds niet echt moeilijk. De puntentelling is wat omslachtig.

Speelplezier
Leuk voor af en toe, vooral door de originele manier van onderhandelen (onder tijdsdruk, en als er geen overeenstemming grijpt iedereen naast de schat). Ik vind hem zelf het leukst met 5 of 6 spelers. Met 3 spelers vind ik Dragon's Gold een stuk minder.

Design en functionaliteit
Klein compact doosje (makkelijk mee te nemen op reis), met een buidel voor de edelstenen (kleine gekleurde houten cylindertjes), stevige zichtschermen en een plastic zandloper.

EINDBEOORDELING: