[ Speljournaal ]
 Home * Reviews * Verslagen * Collectie * Links * Zoeken * Colofon

Index spelbeschrijvingen

Samenvattend
Positief: spannend race- en bouwspel, dat gewoon soepel loopt
Negatief: de spelregels zijn op sommige punten misschien wat onduidelijk of onlogisch

Beoordeling

 

Relevante links

Building strategy analysis

Attika

[ Attika] Naam: Attika
Uitgever: Hans im Glück (/ 999 Games ?)
Aantal spelers: 2-4
Leeftijd: vanaf 10 jaar
Ontwerper: Marcel-André Casasola Merkle
Tijdsduur: ongeveer 60 minuten
Prijs: ongeveer 30 €

In Attika moeten de spelers proberen om Sparta, Korinthe, Thebe of Athene tot de meest succesvolle stad te maken op het Griekse schiereiland. De speler die als eerste twee tempels weet te verbinden, of die als eerste al zijn 30 gebouwen weet te bouwen, mag zich winnaar noemen.

Spelopzet
Het (variabele) bord wordt neergelegd. Hoe de lay out eruit moet zien bij een verschillend aantal spelers staat in de handleiding beschreven. De overige landtegels worden gedekt naast het bord neergelegd. Bij een 3-persoonsspel worden minder landtegels neergelegd dan bij een 4-persoonsspel. Ook zijn er met 3 spelers bijvoorbeeld 3 tempels, en met 3 spelers 4. Iedere speler kiest een kleur. In die kleur krijgt hij 30 gebouwen, waarvan 6 hoofdgebouwen en 24 nevengebouwen. De hoofdgebouwen worden geschud en verdekt in één stapel neergelegd, en de overige 24 gebouwen worden ook geschud, en gedekt over 3 gelijke stapels verdeeld. De speler krijgt ook een overzichtskaart, waarop al deze gebouwen nog eens staan afgebeeld. Hij trekt van elk van de gedekte stapels een tegel, en legt die neer op de overzichtskaart. Als laatste mag elke speler nog grondstofkaarten trekken, die geschud en gedekt op tafel liggen. De eerste speler krijgt 4 grondstofkaarten, de tweede 5, enz.

Spelverloop
De speler die aan de beurt is kan kiezen uit drie mogelijkheden:
1. 3 x een gebouw bouwen uit de voorraad
De overzichtskaart geeft aan welke gebouwen een speler in voorraad heeft. Uit deze voorraad mag een speler 3 gebouwen bouwen, mits hij genoeg grondstoffen daarvoor heeft. Op het gebouwenkaartje staat aangegeven welke grondstoffen nodig zijn. Bij het bepalen of een speler genoeg grondstoffen heeft, zijn zowel de kaarten in de hand als ook de grondstoffen die op het spelbord staan aangegeven belangrijk. Wanneer een speler aangrenzend aan of op grondstoffen bouwt, dan tellen deze grondstoffen mee. Alles wat een speler tekort komt, zal uit z'n hand moeten komen.
2. 2 x een gebouwentegel trekken van een willekeurige gedekte eigen gebouwenstapel en die bouwen of in voorraad leggen
Een speler mag 2 maal een gebouwentegel trekken. Na elke getrokken tegel mag de speler zelf bepalen of hij die opspaart om later te bouwen (en dus de tegel in voorraad legt), of om het gebouw meteen te bouwen. Daarvoor zijn weer de gebruikelijke grondstoffen nodig. Deze regel is overigens in de spelregels nogal verwarrend beschreven, want daarin lijkt het net alsof je de net getrokken tegels toch niet meteen mag bouwen. Dit is echter wel het geval.
3. 3 x een grondstofkaart pakken
Een speler mag 3 grondstofkaarten pakken.

Overigens is het ook toegestaan om grondstofkaarten te pakken om je beurt af te maken. Wat ik daarmee bedoel: je mag bijvoorbeeld 1 gebouw bouwen, en dan vervolgens 2 grondstofkaarten pakken, of 2 gebouwen bouwen, en dan nog 1 grondstofkaart pakken om de beurt vol te maken. Of 1 gebouwentegel trekken, en dan nog 1 grondstofkaart pakken. Grondstofkaarten pakken mag alleen als je daarna niks meer bouwt of een tegel trekt. Let op! Je mag NIET in een zelfde beurt gebouwen uit je voorraad bouwen én een gebouwentegel trekken.

Logische volgorde
Verder is het begrip 'logische volgorde' van belang in het spel. De overzichtskaart met de voorraad is schematisch, en er staan pijlen op. Als je een basisgebouw hebt gebouwd (de gebouwen met het zwarte symbool op de achterkant), mag je de nevengebouwen (de gebouwen met een wit symbool op de achterkant) waarnaar de pijl verwijst helemaal gratis bouwen, mits je deze aan het basisgebouw aanbouwt. Ze kosten dus geen grondstoffen, als je ze in de juiste volgorde bouwt. Bouw je bijvoorbeeld de 'Brunnen' ('Bron'), dan mag je gratis het 'Kornfeld' ('Korenveld') aanleggen. Mits het 'Kornfeld' maar tegen de 'Brunnen' aanligt. Maar als je eerst het 'Kornfeld' bouwt, kost het weer wel grondstoffen om de 'Brunnen' te bouwen, zelfs als je die naast het 'Kornfeld' aanlegt. Hetzelfde geldt vervolgens weer voor de 'Mühle' ('Molen'). Die mag je weer gratis tegen het 'Kornfeld' aanleggen. Aan de 'Festung' ('Vesting') mag je bijvoorbeeld gratis een 'Turm' ('Toren') en nog een 'Turm' aanleggen. Elke 'Turm' geldt wel als een apart gebouw Wanneer je je acties uitvoert. Maar zolang je een 'Turm' maar aanlegt aan de 'Festung' is het gratis. En zo werkt het met alle gebouwenketens op de overzichts- en voorraadkaart.


Amforen
Wanneer een speler een complete keten gebouwen op het bord heeft liggen (dit hoeft niet per sé in de juiste volgorde te liggen!), (bijvoorbeeld 'Steinbruch' ('Steengroeve'), 'Festung' ('Vesting') en 2 gebouwen 'Turm' ('Toren')), dan krijgt hij daarvoor éénmalig 1 amfoor (Griekse kruik). Die geldt als joker, en mag op een willekeurig moment tijdens je beurt ingezet worden voor een extra actie. Dus bijvoorbeeld 4 gebouwen bouwen in plaats van maar 3, of 3 gebouwenkaarten trekken, in plaats van maar 2, of 2 gebouwen bouwen en 2 grondstofkaarten trekken etc.

Landtegels aanleggen
Wanneer het laatste gebouw van één van de 4 gebouwenstapels wordt getrokken, dan mag de speler een nieuwe landtegel trekken, en die aan het bord aanleggen. Deze tegel moet in ieder geval het bestaande spelbord raken met één zijde, én er mag niks overlappen. Op die manier ontstaat nieuw land, met daarop weer nieuwe grondstoffen. Een speler krijgt dus theoretisch 4 maal de kans om een nieuwe landtegel aan te leggen.

Einde van het spel
Het spel is ten einde wanneer of één van de spelers twee tempels heeft verbonden met z'n eigen gebouwen (zijn kleur gebouwen loopt dus ononderbroken van tempel naar tempel), of als één van de spelers al zijn 30 gebouwen als eerste heeft weten te bouwen. Het spel is dan meteen afgelopen. Puntentelling is er verder niet. Je wint, of je verliest.


Mening

Moelijkheidsgraad
De regels zijn op zich niet zo heel ingewikkeld. Toch heb ik de indruk dat de handleiding wat zinnen bevat die tegenstrijdig lijken, en waar sommige spelers al eens over gestruikeld zijn. Zo staat er bijvoorbeeld dat je in een beurt een tegel mag trekken, en dat als je voldoende grondstoffen hebt, deze meteen mag bouwen. Een paar regels verder staat dat je de acties 'bouwen' en 'tegel trekken' niet in een zelfde beurt mag uitvoeren. Regeltechnisch klopt dit ook, omdat in de spelregels 'bouwen' gelijk staat aan 'een tegel uit je voorraad pakken, grondstoffen betalen en op het bord neerleggen'. Toch bouw je, gevoelsmatig gezien, ook iets als je een tegel trekt, grondstoffen betaalt, en de tegel op het bord neerlegt. Een definitiekwestie dus. Een dergelijke afwijkende definitie van 'bouwen' kan onlogisch lijken en de nodige vraagtekens oproepen of verwarring scheppen. En zo zijn er nog wat van die dingetjes. Ben hierop dus bedacht als je de doos openmaakt en het spel voor de eerste keer gaat spelen. Of beter nog: speel het de eerste keer met iemand die het spel kent. Verder denk ik ook dat je het spel zeker een keer of drie moet spelen voordat het kwartje valt. De spelregels schat ik verder iets ingewikkelder in dan Carcassonne bijvoorbeeld.

Speelplezier
Wat mij betreft is dit spel een absolute topper. Wat maakt dit spel nu zo aantrekkelijk? Het is een spannend race- en bouwspel, waarbij iedereen zo snel mogelijk tempels probeert te verbinden of 30 gebouwen probeert te bouwen. Daarbij kun je je tegenstanders dwarsbomen door ze af te blokken op hun weg van tempel naar tempel. Of je kunt de plekken waar iemand een gratis gebouw zou kunnen bouwen voor z'n neus dichtzetten door op die plek een eigen goedkoop gebouw te bouwen, en diegene daarmee ook een amfoor door de neus boren. Die goedkope gebouwen zitten vooral in de grootste gebouwenketen, en zijn ook voor dit soort offensieve acties bedoeld. De kans is bijzonder klein dat je deze keten ooit helemaal afbouwt, dus kun je hem net zo goed opbreken. Met de kleine gebouwenketens (2 gebouwen en 3 gebouwen lang) kun je je weer goed ingraven rond een tempel, en zijn derhalve wat meer defensief. Wat de gebouwenstrategie betreft: er is een uitstekende 'strategy guide' (in het Engels) gepubliceerd. Ook als je niet zo geïnteresseerd bent in dergelijke diepgaande analyses is het spel aantrekkelijk. En dat maakt het spel nu juist zo'n topper, in mijn ogen. Je kunt het op een luchtige manier spelen en benaderen, maar heeft toch genoeg diepgang voor de meer doorgewinterde speler. En het spel loopt gewoon soepel (mits de spelregels volledig duidelijk zijn).
Kortom: spanning en interactie (en bovendien een tikkeltje verslavend vind ik).
Nog een afsluitende opmerking: op de doos staat dat het voor 2-4 spelers is, maar persoonlijk vind ik het spel met 2 personen toch minder interessant.

Design en functionaliteit
Prima graphics, met goed herkenbare iconen voor de grondstoffen, wat het spel overzichtelijk maakt. Degelijk materiaal.

EINDBEOORDELING: